MENÚ
17/01/2024 Info

Subvencións para mellora de infraestruturas de establecementos turísticos – TU503A

No DOG do día 17/01/2024 realízase a publicación das bases reguladoras que rexen as axudas para actuacións de mellora de infraestruturas de establecementos turísticos.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Dende o 18/01/2024 ao 19/02/2024.

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES:

 • Investimentos netos como consecuencia da realización de proxectos acordes cos requisitos e criterios indicados.
 • Ademais dos gastos de obra vencellados coa execución do proxecto, son subvencionables os servizos profesionais vencellados ao proxecto, como honorarios de redacción do proxecto e dirección de obra. Estes honorarios técnicos non serán superiores ao 6 % do investimento neto admitido.
 • O importe máximo da axuda a cada entidade beneficiaria será de 60.000 € (MÁXIMO 60 % sobre o orzamento do investimento subvencionable -> depende da puntuación outorgada)

IMPORTES FINANCIABLES:

 • O importe máximo da axuda será de 60.000 € (depende da puntuación outorgada que se mostra a continuación):
  • Puntos          % Axuda
  • 80-100            60 %
  • 60-79              50 %
  • 30-59              40 %

+ INFORMACIÓN:

 • Teléfonos:
  • Axencia Turismo de Galicia: 981 546 371 / 981 546 364 / 981 546 360
  • Concello de Carballeda de Avia: 988 487 000
 • Email: [email protected]
 • sede.xunta.gal -> procedemento TU503A