MENÚ

A evolución histórica municipal esta imbuida na historia na Comarca do Ribeiro.

Filóns castrexos, presencia de romanos e suevos, loitas e disputas entre as casas nobiliarias ou señoriais (Condes de Rivadavia, de Lemos, Monterrey, etc.) Revoltas irmandiñas contra o poder feudal e a destruccións fortalezas que eran o seu símbolo; son terras que, pobladas dende antigo, foron tamén dominio de diversos mosteiros (Celanova, Melón, Oseira…).