MENÚ

Concello de Carballeda de Avia

Conforme ao disposto no art. 10 da Lei 34/2002 de 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), Regulamento Xeral de Protección de Datos 679/2016 e, Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, a seguinte Información Xeral e Condicións de uso, regulan o presente sitio web www.carballedadeavia.com, do que CONCELLO DE CARBALLEDA DE AVIA, con N.I.F.: P-3.201.900-B é Titular e Responsable.

  • CONCELLO DE CARBALLEDA DE AVIA prestará servizos tales como rexistro xeral, cultura e deportes, turismo, urbanismo, xuventude, emprego e servizos sociais.
  • CONCELLO DE CARBALLEDA DE AVIA, con N.I.F.: P-3.201.900-B, é un concello domiciliado a efectos da presente información na Rúa Castelao, nº 4, 32412, Carballeda de Avia, Ourense; e é na actualidade titular e responsable da xestión e funcionamento do sitio web www.carballedadeavia.com.
  • Establécese como medio de comunicación directa e efectiva a dirección de correo electrónico [email protected].
  • Teléfono: 988 48 70 00

 

Datos do Delegado en Protección de Datos do CONCELLO DE CARBALLEDA DE AVIA:

  • Nome: Arias Avogados, S.C.
  • N.I.F.: J-42.739.680
  • Dirección: Rúa Concordia, nº1, Entlos A-B, 32003, Ourense.
  • Teléfono e dirección de correo electrónico: 988 609 224, [email protected]