MENÚ

OFICINA:

  • Tramitación das licencias urbanísticas
  • Información e asesoramento ós veciños
  • Aprobación e supervisión dos expedientes tramitados polos cidadáns.
  • Informes Técnicos
  • Atención ó público Luns e Martes de 9:00 a 14:00 horas nas Oficinas Municipais.

Teléfono de Contacto: 988 48 70 00

ACCEDE Á SEDE ELECTRÓNICA: