MENÚ

Co obxectivo de favorecer a súa inclusión no mercado laboral, realízase a derivación ao devandito Programa de todas aquelas persoas que se encontren en risco de exclusión social.