MENÚ

Estase a estudiar a posibilidade de impulsar un polígono agrario para a recuperación de viñedo na aldea de Beiro, co fin de xerar emprego e riqueza, recuperar cultivos pertencentes a DO do Ribeiro e seguir traballando na prevención de incendios forestais.