MENÚ

Dada a elevada porcentaxe de poboación maior de 60 anos que reside no municipio, a concellaría de Servizos sociais de Carballeda de Avia, centra o seu esforzos na atención ao colectivo das persoas maiores ou con algún tipo de dependencia, para mellorar a súa calidade de vida.

DEPENCIA

Un piar fundamental para o acceso aos recursos é o recoñecemento do grao de Dependencia. Por este motivo os Servizos Sociais adican un gran esforzo no seu asesoramento, xestión e tramitación.

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

Ten por obxectivo o coidado e integración social daquelas persoas que, por razón de idade, de saúde, problemas no ámbito familiar, precariedade de medios, etc. precisen do apoio de outra persoa para o desenvolvemento da súa actividade cotiá e/ou de supervisión para garantir o seu benestar

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Á DEPENDENCIA

Estamos moi comprometidos co envellecemento activo e saudable, polo que se propulsa e se apoian múltiples actividades neste senso (Talleres de Memoria, Ximnasia Xerontoloxica, etc.)

PRESTACIÓNS SOCIOECONÓMICAS

Estamos sempre á disposición dos usuarios para a información, xestión e tramitación dos recursos aos que poidan ter acceso:

• Pensión non contributiva (PNC)
• Viaxes e Termalismo do Imserso
• Programa de Respiro Familiar
• Teleasistencia