MENÚ
15/03/2023 Info

Resolución de concesión de subvención para a vila romana

Por resolución do xerente de Turismo de Galicia, resólvese favorablemente a concesión dunha subvenión para realizar unha actuación arqueolóxica e de posta en valor da vila romana de Coto dos Mouros, por importe de 24.994,25 €.