MENÚ
09/02/2023 Info

PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS/AS DEFINITIVAS E DESIGNACIÓN DE TRIBUNAL

O día 08/02/2023 publícanse na sede electrónica do Concello de Carballeda de Avia as resolucións da Concelleira delegada de persoal, aprobando as listas definitivas de admitidos/as e excluidos/as correspondentes ás seguintes prazas de persoal laboral fixo, polo proceso especial de estabilización do emprego temporal de larga duración, incluídas na oferta de emprego público 2022 do Concello de Carballeda de Avia:

– ADMINISTRATIVO/A: 20230207_Resolución_DECRETO 2023-0012 [Lista definitiva admitidos administativo]

– OPERARIO/A PALISTA: 20230207_Resolución_DECRETO 2023-0013 [lista definitiva admitidos palista]

– OPERARIO/A CONDUCTOR: 20230207_Resolución_DECRETO 2023-0014 [Lista definitiva de admitidos conductor]

– PSICÓLOGO/A: 20230207_Resolución_DECRETO 2023-0015 [Lista definitiva de admitidos psicólogo]

– TRABALLADOR/A SOCIAL: 20230207_Resolución_DECRETO 2023-0016 [Lista definitiva de admitidos Trabajadora Social]

Do mesmo xeito, tamén se publica a resolución da Concelleira delegada de persoal, pola que se aproba a designación dos membros do tribunal que realizará a señlección correspondente ás citadas prazas de estabilización, polo proceso especial de estabilización do emprego temporal de larga duración, incluídas na oferta de emprego público 2022 do Concello de Carballeda de Avia: 20230208_Resolución_Decreto_DECRETO 2023-0011 [RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DO TRIBUNAL]