MENÚ
04/07/2023 Info

PROGRAMA BONO CONCILIA FAMILIA

O DOG de hoxe publica estas axudas concedidas pola Consellería de Política Social e Xuventude, que contan coas seguintes características:

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Dende o 05/07/2023 ao 15/09/2023.

BENEFICIARIOS/AS: Pais/nais e titores/as de nenos/as de ata 12 anos, ou en acollemento familiar ou garda con fins adoptivos, que residan en Galicia.

REQUISITOS:

  • Que o/a neno/a sexa menor de 13 anos.
  • Que os/as pais/nais, persoas titoras, acolledoras, gardadoras con fins adoptivos, familias monoparentais ou pais/nais con custodia non compartida estean traballando.
  • En custodia compartida, este requisito entenderase no tempo en que se exerza e cada pai/nai deberá presentar unha solicitude.

– IMPORTE DA AXUDA:

  • 500 € por familia no caso de contratación dunha persoa empregada do fogar ou servizos de atención á infancia a domicilio.
  • 200 € por neno/a no caso de asistencia a servizos de conciliación autorizados pola Consellería de Política Social e Xuventude ou campamentos ou outros recursos de conciliación organizados para a atención dos nenos/as nos períodos de vacacións escolares.

– MÁIS INFORMACIÓN: