MENÚ
16/01/2023 Info

CORRECCIÓN DE ERROS DA LISTA DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS DA PRAZA DE PERSOAL LABORAL FIXO DE PSICÓLOGO/A

Detectado un erro material na inicial listaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as da praza de psicólogo/a, procédese á corrección da aprobación da lista provisional de
aspirantes admitidos/as e excluídos/as, sendo a lista correcta segundo segue:

LISTA DE ADMITIDOS/AS:
1.
PAULA ÁLVAREZ VEIGA
2.
IRATXE GARCÍA BLANCO
3.
SUSANA GÓMEZ GONZÁLEZ
4.
EMMA DEL ROSARIO GONZÁLEZ
5.
ALBA LEMA GONZÁLEZ
6.
ANA MARÍA NÚÑEZ GONZÁLEZ
7.
ELBA LOUREIRO ROMAR
8.
ALBA VARELA TATO
9.
ÉRIKA VÁZQUEZ SANJURJO

Pódese atopar a resolución da Concelleira delegada de persoal aprobando a devandita lista premendo no seguinte enlace: LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS_AS PSICOLOGO_A- GALEGO – CORRECCIÓN ERROS