MENÚ
18/11/2022 Info

Bases de selección de persoal – procedemento de estabilización de emprego

Publicación das bases para diversos postos de traballo

Con data 18 de novembro de 2022, procédese á sinatura e publicación das bases reguladoras de diversos procesos de estabilización de emprego do Concello de Carballeda de Avia, quedando as bases redactadas segundo se publican.

Estas bases correspóndense cos seguintes postos de traballo:

– Administrativo/a.

– Operario/a condutor/a.

– Operario/a palista.

– Psicólogo/a.

– Traballador/a social.

Pódense consultar no taboleiro de anuncios da sede electrónica (https://carballedadeavia.sedelectronica.es/info.2).