MENÚ
26/01/2024 Info

AXUDAS PARA MELLORA DO ESTADO DAS INSTALACIÓNS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN E ALMACENTAMENTO DE COMUNIDADES DE USUARIOS DE ABASTECEMENTO PARA CONSUMO HUMANO – AU232A

O DOG de hoxe publica as bases destas axudas destinadas ás comunidades de augas.

DOTACIÓN ORZAMENTARIA: 500.000 €. Distribúese do seguinte xeito:

 • 175.000 € comunidades de usuarios de ata 50 membros.
 • 325.000 € comunidades de usuarios de 51 ou máis membros.

IMPORTE SUBVENCIONABLE: MÁXIMO 80% (LÍMITE DE 15.000 €)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: VER ART. 10 BR

CRITERIOS DE VALORACIÓN: VER ART. 16 BR

PÓDESE SOLICITAR ANTICIPO DO 50%

DATA DE XUSTIFICACIÓN: 15/10/2024

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES: VER ART. 3 BR -> investimentos realizados desde o 01/01/2024 para mellora do estado das instalacións de captación, potabilización, almacenamento e medición de auga.

– CAPTACIÓNS:

 • Obras de mellora nas arquetas de captación e os seus elementos.
 • Obras de mellora da protección do pozo de captación.
 • Instalación de selos sanitarios nos pozos de captación.
 • Obras para mellorar os perímetros de protección das captacións.

– SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AUGA:

 • Obras de mellora nos sistemas de filtración e decantación.
 • Instalación ou obras de mellora de sistemas de desinfección e de recirculación.
 • Instalación ou obras de mellora da eficiencia enerxética no tratamento da auga.

– INFRAESTRUTURAS DE ALMACENAMENTO DE AUGA:

 • Obras de mellora nos depósitos e os seus elementos.
 • Instalación ou obras de mellora de rexistros de distribución, obras na cámara de chaves, válvulas de control de enchedura para evitar desbordamentos e sectorización.

– DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN DE CAUDAL: caudalímetros ultrasónicos, electromagnéticos ou contadores mecánicos localizados nos seguintes puntos:

 • Antes da entrada á estación de tratamento de auga potable (ETAP), nas estacións de potabilización ou nos depósitos de auga tratada.
 • Nos puntos de subministración de auga.