MENÚ
09/01/2023 Info

Axudas do programa Impacto Autónomo

Bases reguladoras: DOG Núm. 3, do 04/01/2023: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230104/AnuncioG0656-231222-0003_es.html

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Dende o 09/01/2023 ao 09/02/2023.

PERSOAS BENEFICIARIAS:

 • Persoas de alta no RETA ou no réxime do mar por conta propia.
 • Mutualistas con domicilio fiscal en Galicia e rendementos netos de actividades económicas realizadas en 2021 entre 10.000 € e 30.000 €.
 • Persoas traballadoras autónomas de tempada que acrediten estar de alta ou situación asimilada no momento da presentación da solicitude, e que estivesen de alta entre 4 meses e 9 meses en 2021 e 2022.
 • Microempresas, sociedades, comunidades de bens ou sociedades civís, con domicilio fiscal en Galicia e cun mínimo de facturación en 2021 entre 50.000 € e 750.000 €.

CONTÍA DAS AXUDAS:

 • Persoas en estimación obxectiva (módulos): 800 €.
 • Persoas en estimación directa ou outros réximes:
  • Con rendementos netos no 2021 ata 20.000 €: 1.500 €.
  • Con rendementos netos no 2021 ata 30.000 €: 1.200 €.
 • Microempresas e sociedades:
  • Cunha facturación no 2021 entre 50.000 € e 250.000 €: 1.500 €.
  • Cunha facturación no 2021 entre 250.000 € e 750.000 €: 1.200 €.

+ INFORMACIÓN:

 • Teléfonos:
  • Subdirección Xeral de Emprego: 981544691
  • Concello de Carballeda de Avia: 988487000
 • Email: [email protected]
 • https://sede.xunta.gal -> procedemento TR890A
 • RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA