MENÚ
05/04/2023 Info

Axudas á apicultura (solicitude individual) – MR506A

Bee keeper tending to his bees on an organic honey farm

A Consellería do Medio Rural vén de publicar no DOG do día de hoxe esta liña de axudas que conta coas seguintes características:

 • PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Dende o 06/04/2023 ao 05/05/2023.
 • BENEFICIARIOS/AS: Persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas.
 • REQUISITOS:
  • Seren titulares, con anterioridade ao 01/01/2022, dunha explotación apícola inscrita no Rgeap.
  • Seren titulares dunha explotación con máis de 15 colmeas (axuda a título individual) e con máis de 50 (axuda para a transhumancia).
  • Realizaren polo menos 1 tratamento ao ano fronte á varroose.
  • Disporen dun seguro de responsabilidade civil das colmeas.
  • Cumpriren as previsións contidas no Real decreto 209/2002.
  • Teren realizada a declaración censual anual antes do 01/03/2022.
  • Teren realizada a validación anual do libro de rexistro de explotación apícola (CEAT) con resultado favorable antes do 01/03/2022.
  • As entidades apícolas deberán incluír, como mínimo, 1.500 colmeas.
 • + INFORMACIÓN:
  • Teléfonos:
   • Consellería de Medio Rural: 981 541 632
   • Concello de Carballeda de Avia: 988 487 000
  • https://sede.xunta.gal -> procedemento MR506A
 • CARTEL INFORMATIVO: CARTEL MR506A