MENÚ
10/01/2023 Info

Publicación de listas provisionais de aspirantes admitidos/as e excluídos/as

Tal e como se sinala na base 6.1, apertúrase un prazo para posibles alegacións de 10 días hábiles contados dende o seguinte á publicación destas listas no Boletín Oficial da Provincia.

Unha vez estudiadas as posibles alegacións a estas listas provisionais, realizarase a pertinente publicación da lista definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as.

As prazas relacionadas nestas listas provisionais son as seguintes:

Tamén se poden atopar as devanditas listas na sede electrónica do Concello, premendo no seguinte enlace:  https://carballedadeavia.sedelectronica.es/board