MENÚ
04/07/2023 Info

AXUDAS DESTINADAS A FOMENTAR O ASOCIACIONISMO E A PARTICIPACIÓN DAS MULLERES

O DOG de hoxe publica estas axudas concedidas pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, que contan coas seguintes características:

– PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: dende o 05/07/2023 ao 04/08/2023.

– BENEFICIARIAS: Asociacións e federacións de mulleres sen ánimo de lucro.

– ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES:

  • Liña 1: consolidación do movemento asociativo -> gastos correntes das asociacións e federacións de mulleres. Gastos xerados entre o 01/10/2022 e o 30/09/2023.
  • Liña 2: promoción de actuacións e actividades en materia de igualdade, de prevención da violencia de xénero e de acompañamento das vítimas, con especial incidencia nas mulleres rurais, maiores e/ou en situación de vulnerabilidade. Gastos e actuacións realizadas entre o 01/12/2022 e o 30/11/2023.

IMPORTE DA AXUDA:

  • Liña 1: dotación orzamentaria de 180.000 €.
  • Liña 2: dotación orzamentaria de 150.000 €.
  • Contía máxima que se pode conceder:
    • Liña 1: 4.000 €.
    • Liña 2: 6.000 €.

– MÁIS INFORMACIÓN: